OAMGMAMR a implementat proiectul POLMED

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), a implementat la finalul lunii iunie 2018 proiectul „Servicii medicale imbunatatite calitativ printr-o noua politica publica privind valorile profesiilor de asistent medical si moasa – POLMED”.

Potrivit reprezentantilor, obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenti medicali si moase, in beneficiul relatiei personal medical-pacient. Obiectivele secundare ale acestuia urmaresc cresterea capacitatii organizatiei de a formula propuneri de politici publice in sectorul medical si derularea unui proces participativ de elaborare a unei propuneri de politica publica alternativa care face referire la profesiile de asistent medical si moasa.

Rezultatele asteptate ale proiectului vizeaza elaborarea unei analize a politicilor publice europene cu privire la valorile profesiilor de asistent medical si moasa, realizarea unei anchete a situatiei actuale din Romania referitoare la valorile profesiilor de asistent medical si moasa prin implicarea a 200 de asistenti medicali si moase selectati la nivel national, precum si instruirea unui numar de 45 de asistenti medicali si moase in conceperea si evaluarea de politici publice. Dezvoltarea unei politici publice alternative promovata si acceptata cu privire la valorile profesiilor de asistent medical si moasa reprezinta rezultatul final asteptat al proiectului.

„Printre beneficiile implementarii proiectului POLMED se regasesc: cresterea calitatii ingrijirilor furnizate si a increderii pacientului in sistem, dar si evolutia personala si profesionala, stima de sine crescuta si valorizarea profesionala a asietentilor medicali”, a sustinut Adriana Carnu, expert comunicare in cadrul proiectului POLMED.

Proiectul este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020, Axa prioritara 1: Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientatecatre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020.

Proiectul se va implementa pe o perioada de 16 luni, respectiv iunie 2018 – octombrie 2019, si are o valoare totala de 999.853,36 lei din care asistenta financiara nerambursabila reprezinta 979.856,29 lei, iar contributia Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania fiind de 19.997,07 lei.

No Comments Yet.

Leave a comment