Despre proiect

„Societatea modernă este într-o permanentă şi accelerată schimbare. Educația la distanță nu este un fenomen nou în câmpul educational, ci constituie o modalitate de învațare cunoscută și practicată de mulți ani.

Mai nou, în contextual epidemiologic actual se dovedește singura posibilitate de a respecta recomandările pentru a împiedica răspândirea noului virus (SARS-CoV- 2).

Specificul mediului educativ la distanță, pentru Asistenții Medicali Generaliști, Moașele și Asistenții Medicali, reliefează caracteristici care dau măsura fenomenului, respectiv curriculum orientat spre necesitățile persoanei care învață, resurse educaționale adaptate nevoilor, concentrate pe teme prioritare, pregătite într-o ordine secvenţială şi logică, toate utilizând facilități virtuale diverse.

Cursurile vin în sprijinul profesioniștilor pentru facilitarea și promovarea unei culturi de învățare continua, în baza celor mai bune dovezi, asiguând astfel calitea serviciilor de îngrijire și siguranța pacientului.

În plus, auto-organizarea timpului de studiu poate asigura o motivaţie crescută, o planificare a timpului şi nu în ultimul rând întărirea capacității de analiză şi sinteză a conţinuturilor cursurilor.

Conducerea O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Municipiului București a abordat învatamântul la distanță ca modalitate alternativă sau complementară de a face educație continua și a considerat că obiectivul principal al platformei EduAsistent. Ro este de a valorifica și pune la dispoziția profesioniștilor din domeniul îngrijirilor de sănătate, resurse de învățare și implicit de acumulare a creditelor de EMC, necesare avizării anuale.

Platforma EduAsistent.ro a fost completată permanent, iar acum cuprinde un portofoliu important de cursuri care poate fi accesat aici.

 

nelson-mandelaFormarea asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistentilor medicali înseamnă acumulare de cunoștințe clinice generale și specifice, dezvoltarea gândirii critice și a abilităților practice și nu în ultimul rând întărirea siguranței de sine. Procesul de învățare pentru aceste profesii este deosebit, deoarece ei iși practică profesia în situații reale de viață.

Cerinţele noului secol, cu context social dinamic și în permanentă schimbare, ne face să ne întrebăm adesea, cât de bine sunt formați asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din România?

Prin ce metode învață și până când învăță? Au aceștia cunoștințe clinice și abtilitățile reale, necesare pentru acordarea îngrijirilor de sănătate  pacienților și a familiilor acestora?

Educaţia pe tot parcursul vieţii (life long learning), a devenit o prioritate a sistemelor de formare la nivel global și reprezintă  deja o condiţie absolut necesară pentru adaptarea la cerinţele profesionale, sociale, economice şi informaţionale actuale și pentru profesioniștii din îngrijirile de sănătate.

 

Educația formală, la nivelul instituțiilor tradiționale, de tipul “față in față”, este esențială și reprezintă un important punct de plecare în procesul educațional, în timp ce educația nonformală, în cazul nostru Educație Medicală Continuă (EMC), completeză programele clasice de învațare, asigurând o dezvoltare durabilă, pe tot parcursul vieții și eficientizează procesul de studiu prin implementarea metodelor tehnologice (digitale) moderne.

Educația formală, împreună cu educaţia nonformală, personalizează şi dezvoltă cunoștințe teoretice, aptitudini practice și atitudini cât mai aproape de cerinţele societăţii în general.

Metodele de studiu nonformale precum cursurile on-line reprezintă o soluție complexă și ușor de abordat, devenită tot mai populară.

Formarea la distanță (on- line) se diferențiază de celelalte moduri de formare. Există particularități, avantaje și limite ale acestui mod de instruire.

Particularități:

 • cursurile on-line sunt mai mult decât simple informații transmise prin internet;
 • conținutul este gândit și structurat pentru a susține un parcurs pedagogic de calitate, urmat de o validare, posibil masurabilă, prin raportarea la standardul profesional actual;
 • suporturile multimedia pot combina text, grafică plană sau spațială, sunet, imagine, animație și chiar resurse video (videoclip);
 • procesul educațional este gestionat în cadrul unei patforme electronice care facilitează accesul la informații și oferă cursanților șansa de a valorifica oportunitățile tehnologice multimedia, fapt ce transformă procesul educațional într-o adevarată experiență personală.

Avantaje:

 • asigură autonomia formării, prin alegerea condițiilor de spațiu și timp;
 • Formarea este „deschisă” oricarei persoane, indiferent de vârstă, nivel de pregatire, categorie profesională, etc.și permite mai multor persoane să se formeze în același timp;
 • un curs poate fi accesat de un numar mare de participanți, asigurând totuși o relație individualizată cu fiecare dintre ei;
 • este o soluție de răspuns la creșterea numărului de solicitări pentru  cursuri de EMC;
 • accesul la informații și utilizarea acestora se face fară restricții impuse de distanță și facilitează formarea fără a fi necesară deplasarea, ceea ce poate fi un caștig de timp și chiar o economie financiară (cheltuielile de transport și cazare sunt eliminate).

Punctul forte al acestor programe este că plasează responsabilitatea profesionistului în centrul procesului de învăţare, acesta își poate însuși cunostințele prezentate în ritmul propriu, și de asemena alege temele dorite sau planifică cursurile așa cum iși dorește.

Există desigur așa cum am spus și limite:

 • pentru parcurgerea materialelor de studiu este necesar accesul permanent la internet, deoarece platforma de studiu nu permite descărcarea acestora pe computerul utilizatorului;
 • împiedică socializarea cursantului și crearea de legături interumane;
 • pot apărea problemele tehnice aferente funcționarii sistemelor de formare (perturbarea rețelei de internet, defectarea calculatorului, etc.);
 • doritorul nu deține competențele digitale necesare sau nu deține echipamente tehnice (computer), sau acces la internet.

 

Este cert că în privința cursurilor la distanță percepția comună este tributară multor prejudecăți.  Îmbunătățirea programelor de formare la distanță și alinierea la standardele de practică curentă, ajută la implementarea cu succes a acestor pograme în portofoliul de cursuri EMC al filialei București a OAMGMAMR.

Dacă ești orientat către dezvoltarea personală și profesională si dorești să te perfecționezi continuu, dacă ești preocupat de formarea continuă, standardizată și de calitate în contextul dinamic al progresului tehnic și tehnologic, dacă dorești să urmezi un curs din platforma e- asistent pentru acumularea de credite EMC,  poți accesa acum un tutorialul care te va ajuta să parcurgi pașii necesari. De asemenea vei găsi suficiente informații pentru a decide dacă cursul ales este potivit pentru tine.

Vă încurajez să încercați,

Succes!

Intrebari frecvente

Q?Cine poate participa la cursurile EduAsistent?
A.

Cursurile EduAsistent sunt disponibile dupa plata taxei de participare tuturor asistentilor medicali din Bucuresti

Q?De cate ori se poate sustine un examen?
A.

Un examen se poate sustine de maxim 2 ori.

Q?Cum intru in posesia diplomei de absolvire?
A.

Dupa sustinerea si absolvirea examenului, diploma poate fi descarcata in format PDF si imprimata. Daca aveti nevoie de diploma in orginal, trebuie sa luati legatura cu OAMGMAMR – BUC