MS: Recunoasterea diplomelor pentru personalul medical in Uniunea Europeana

Categoriile si conditiile de eliberare a certificatelor necesare recunoasterii in Uniunea Europeana a titlurilor romanesti in profesia de medic, medic dentist, asistent medical generalist si moasa – informatii preluate de pe http://www.ms.gov.ro/?pag=50
Aceste documente se elibereaza numai medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, asistentilor medicali generalisti si moaselor care intrunesc conditiile de  cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege si care au dobandit formarea in profesie pe teritoriul Romaniei.

In cazul titularilor de  diplome, certficate si alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical  generalist si moasa eliberate de un stat tert si echivalate conform legii, care au exercitat efectiv si legal activitatea profesionala in baza acestor  titluri de calificare pe o durata de 3 ani in Romania, Ministerul Sanatatii elibereaza o adeverinta care atesta aceasta experienta profesionala necesara procedurii de recunoastere in celelalte state  membre.

Documente necesare eliberarii acestei adeverinte

  •     cerere in care se vor preciza si  datele de contact;
  •     copie act de identitate;
  •     copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
  •     copie legalizata dupa diploma echivalata;
  •     copie legalizata dupa foaia matricola;
  •     copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte  experienta profesionala de 3 ani;
  •     copie dupa documentele de schimbare a numelui.

Certificatele/adeverintele  se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare, de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii. Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

Pentru a va informa in privinta categoriilor de certificate si a conditiilor de eliberare, accesati siteul Ministerului Sanatatii, respectiv pagina in care sunt detaliate informatiile despre recunoasterea diplomelor in Uniunea Europeana, pentru medici, asistenti medicali generalisti si moase.

No Comments Yet.

Leave a comment